Verejné obstarávanie jednoducho a prakticky

Sme špecialisti na verejné obstarávanie. Naše riešenia Vám umožnia jednoducho a efektívne mať vaše verejné obstarávanie pod kontrolou a legislatívne a komplexne zabezpečené.

Výhody systému

  • Jednoduchý a efektívny systém zadávania zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní
  • Online prístup ku všetkým zadaným zákazkam vrátane elektonickej archivácie
  • Praktický nástroj na správu Vašich verejných obstarávaní
  • Tovary do 15 000,- eur bez DPH bežne dostupné na trhu
  • Služby do 50 000,- eur bez DPH bežne dostupné na trhu
  • Stavebné práce do 150 000,- eur bez DPH bežne dostupné na trhu
  • Mimoriadna udalosť v závislosti od druhu zákazky.
  • Nad limitom je povinný obstarávateľ zvoliť iný postup zadávania zákazky a to prostredníctvom EKS (https://www.eks.sk/) alebo zverejnenie zákazky vo vestníku verejného obstarávania (https://www.uvo.gov.sk/evestnik)